Hà Nội, Thứ Ba Ngày 28/11/2023
10 suất học bổng Trí tuệ nhân tạo nằm trong chương trình FUNiX AI Connect with Cohost.AI sẽ được doanh nghiệp tài trợ cho các bạn sinh viên đam mê công nghệ, chuyển đổi số.
1 2 3 4 5 ... 6