Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 25/09/2020
Hiện nay đa phần các ví điện tử đều gắn với hệ sinh thái của những người khổng lồ. Ví dụ ZaloPay kết nối với hệ sinh thái Zalo của VNG, Airpay kết nối với hệ sinh thái Shopee và NOW
1 2 3 4 5 ... 115