Hà Nội, Thứ Hai Ngày 24/06/2024
Dang dở ở các “siêu dự án” khiến lượng hàng tồn kho của Khang Điền (KDH) tăng đột biến hơn 50% trong năm 2023, lên gần 19.000 tỷ đồng. Đặc biệt, hàng tồn kho đang chiếm đến 76% tài sản ngắn hạn của do
1 2 3 4 5 ... 143