Hà Nội, Thứ Hai Ngày 04/03/2024
Trên website, sản phẩm sử dụng công nghệ Airocide của Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Việt Mỹ được quảng cáo có khả năng tiêu diệt và loại bỏ Covid-19. Tuy nhiên, tính xác thực của thông tin này
1 2 3 4 5 ... 143