Hà Nội, Thứ Tư Ngày 19/06/2024
UBND TPHCM vừa ra quyết định thành lập Tổ Công tác điều hành xăng dầu trên địa bàn thành phố với 12 thành viên. Theo quyết định, Tổ trưởng Tổ công tác là ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM. Tổ ph
1 2 3 4 5 ... 30