Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 29/09/2023
Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho rằng, phải đơn giản hóa danh mục kiểm tra chuyên ngành, rà soát đánh giá lại toàn bộ Luật Kiểm tra chuyên ngành, đẩy nhanh thực hiện lộ
1 2 3 4 5 ... 12