Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 13/07/2024
Tòa nhà Dreamland Plaza, Khu đô thị mới Phú Lương, Công viên hồ điều hòa thuộc dự án Starlake Tây Hồ Tây... là những dự án nợ thuế đất khủng chậm xử lý được nêu tại báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách
1 2 3 4 5 ... 18