Hà Nội, Thứ Hai Ngày 27/09/2021
Không ít người băn khoăn vì sao nhóm công ty thuộc Tập đoàn TNG có thể thâu tóm nhanh gọn quỹ đất đai rộng lớn, có vị trí đẹp, giá trị thương mại tăng theo cấp số nhân để tạo doanh thu...
1 ... 2