Hà Nội, Thứ Hai Ngày 16/12/2019
Trước diễn biến khó lường của TT xuất khẩu, nhiều dự báo trước đây nghiêng về nhập siêu. Song với mức xuất siêu đến 7,05 tỷ USD sau 10 tháng, năm 2019 rất có thể thành tích xuất siêu vẫn được duy trì.
1 2 3 ... 4