Hà Nội, Chủ nhật Ngày 05/07/2020
Chủ trương, chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế đã được hoàn thiện, tuy nhiên, vấn đề còn lại là việc tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả nhất, để mọi người dân sớm được hưởng quyền an sinh về BHYT.
1 2 3 ... 4