Hà Nội, Thứ Tư Ngày 24/07/2024

Manulife Việt Nam: Năm 2021 lỗ sau thuế hơn 4.700 tỷ đồng, gấp gần 3 lần khoản lỗ năm 2020

vietnamfinance 15:14 04/05/2022

Manulife Việt Nam mới đây đã công bố báo cáo tài chính năm 2021 với khoản lỗ sau thuế hơn 4.700 tỷ đồng, gấp 2,9 lần khoản lỗ năm 2020 bất chấp doanh thu thuần phí bảo hiểm tăng mạnh.

Manulife Việt Nam: Năm 2021 lỗ sau thuế hơn 4.700 tỷ đồng, gấp gần 3 lần khoản lỗ năm 2020

Manulife Việt Nam: Năm 2021 lỗ sau thuế hơn 4.700 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính của Manulife Việt Nam, năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 24.144 tỷ đồng, tăng 22,6% so với mức thực hiện năm 2020.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 41%, đạt hơn 27.793 tỷ đồng trong đó chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm là hơn 24.309 tỷ đồng, chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bao gồm chi phí hoa hồng và chi phí khác) là hơn 3.483 tỷ đồng.

Chi phí tăng mạnh hơn doanh thu làm Manulife Việt Nam lỗ gộp hơn 3.649 tỷ đồng, trong khi năm 2020 ghi nhận lãi gộp hơn 33,6 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 5.068 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,5% so với năm 2020. Trong đó lãi từ đầu tư trái phiếu tăng 20,8%, lãi từ mua bán cổ phiếu tăng 621%, tương đương lần lượt đạt 2.357 tỷ đồng và 1.352 tỷ đồng. Do chi phí tài chính tăng mạnh ở mức gần 65,7%, lợi nhuận từ hoạt động này chỉ nhích nhẹ gần 2%, đạt 4.261 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí, Manulife Việt Nam lỗ sau thuế hơn 4.741 tỷ đồng, gấp 2,9 lần khoản lỗ năm 2020 bất chấp doanh thu tăng.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Manulife Việt Nam đạt 92.967 tỷ đồng, tăng 50% so với thời điểm đầu năm.

Các khoản đầu tư ngắn hạn tăng 36,5%, đạt hơn 14.424 tỷ đồng. Trong đó các khoản đầu tư vào cổ phiếu là hơn 5.810 tỷ đồng, tăng thêm 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi ngắn hạn tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng lên mức 6.527 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2021, Manulife Việt Nam rót hơn 685 tỷ đồng vào đầu tư ngắn hạn trái phiếu doanh nghiệp, trong khi đầu năm 2021 không ghi nhận giá trị ở khoản mục này.

Các khoản đầu tư dài hạn cũng tăng 37% so với đầu năm, đạt hơn 53.746 tỷ đồng chủ yếu là đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính quyền địa phương.

Về nguồn vốn, vốn điều lệ của Manulife Việt Nam đã tăng từ 13.095 tỷ đồng lên 22.220 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng là gần 70%. Với mức tăng này, Manulife Việt Nam trở thành công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất, vượt mặt Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) vừa công bố tăng vốn lên mức hơn 18.546 tỷ đồng hồi tháng 2 vừa qua.

Tuy nhiên, do khoản lỗ luỹ kế chưa phân phối tính tới cuối năm 2021 đạt hơn 7.960 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này bị bào mòn chỉ còn hơn 14.385 tỷ đồng, thấp hơn giá trị của vốn điều lệ.

Nhìn lại giai đoạn năm 2015-2021, dù doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn ghi nhận tăng trưởng đều đặn qua các năm, tuy nhiên chỉ có 2016 và 2019 là 2 năm Manulife Việt Nam ghi nhận lợi nhuận dương lần lượt đạt 372 tỷ đồng và 1.031 tỷ đồng, những năm còn lại đều báo lỗ sau thuế từ 312 tỷ đồng – 4.741 tỷ đồng.

Link gốc : https://vietnamfinance.vn/manulife-viet-nam-nam-2021-lo-sau-thue-hon-4700-ty-dong-gap-gan-3-lan-khoan-lo-nam-2020-20180504224268307.htm

Bạn đang đọc bài viết Manulife Việt Nam: Năm 2021 lỗ sau thuế hơn 4.700 tỷ đồng, gấp gần 3 lần khoản lỗ năm 2020 tại chuyên mục Bảo hiểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Bảo hiểm
Dịch bệnh Covid-19 có tác động trái chiều với ngành bảo hiểm Việt Nam. Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh trong khi các sản phẩm phi nhân thọ lại tăng chậm nhất trong vòng 10 năm.