Hà Nội, Thứ Tư Ngày 20/01/2021
Do dịch tả lợn châu Phi đã qua giai đoạn đỉnh nên có một số nơi được phép tái đàn trở lại. Hiện tại, với giá thịt lợn cao sẽ khuyến khích người chăn nuôi tái đàn, do vậy cũng giúp bù đắp một phần...
1 5 6 7 8 ... 9