Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 02/12/2022
Các cơ quan vào cuộc quản lý trong việc đề ra các văn bản pháp luật chặt chẽ hơn, cùng sự vào cuộc của các ngân hàng với các gói tín dụng ưu đãi, việc xử lý tín dụng đen được kỳ vọng tích cực.