Hà Nội, Thứ Hai Ngày 20/09/2021
Ông Tô Dũng Thái sẽ phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT do ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Truyền thông Thông tin có thời
1 3 4 5 6 7 ... 106