Hà Nội, Thứ Tư Ngày 16/06/2021
Tình hình dịch bệnh luôn luôn được cập nhật từng giờ, từng phút trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để đưa tin sai sự thật về dịch covid.
1 ... 2