Hà Nội, Thứ Tư Ngày 19/06/2024

Công ty thủy lợi Bắc Sông Mã làm ‘khống’ danh sách để quyết toán?

DTVN 13:44 06/02/2023

Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã đã quyết toán phần diện tích tưới, tiêu do đã thu hồi là 73,52 ha, tương ứng số tiền là hơn 57 triệu đồng…

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã (Công ty thủy lợi Bắc Sông Mã, Thanh Hóa).

Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thủy lợi phí, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ, Công ty thủy lợi Bắc Sông Mã thực hiện quyết toán phần diện tích tưới, tiêu đã bị thu hồi là 73,52 ha, tương ứng số tiền là 57.015.000 đồng.

“Năm 2020, diện tích bị thu hồi nhưng đã quyết toán là 32ha, tương ứng số tiền là 23.870.000 đồng; năm 2021: Diện tích bị thu hồi nhưng đã quyết toán là 41,52ha, tương ứng số tiền là 33.145.000 đồng. Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi số tiền trên vào tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa”, kết luận nêu rõ.

cong-ty-tnhh-mtv-thuy-loi-bac-song-ma-1675399046.jpg
Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã. Ảnh: http://bacsongma.com.vn.

Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thủy lợi Bắc Sông Mã chưa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế quản lý các khoản nợ phải thu, phân công và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản công nợ theo quy định.

Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình (cải tạo nhà làm việc văn phòng Công ty thuỷ lợi Bắc Sông Mã; Sửa chữa cửa lấy nước ngoài Sông Mã trạm bơm Hoằng Khánh; Sửa chữa Cống Nguyễn xã Xuân Lộc huyện Hậu Lộc, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ: “Hồ sơ quản lý chất lượng của chủ đầu tư trong quá trình thi công còn chưa đầy đủ, đúng quy định, như: Các bản vẽ hoàn công không ghi ngày, tháng thời điểm nghiệm thu, hoàn công; một số biên bản nghiệm thu công việc không ghi số biên bản, ngày tháng nghiệm thu và khối lượng được nghiệm thu; nhật ký thi công không có dấu giáp lai của nhà thầu, không đánh số trang.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chủ đầu tư còn có sai sót về kinh tế được phát hiện qua thanh tra với số tiền là 31.684.000 đồng (sai do lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán)”.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo Công ty, kiểm soát viên; các phòng và cá nhân trực tiếp tham mưu thực hiện. Trong đó, chịu trách nhiệm chung thuộc về Chủ tịch và Giám đốc Công ty thủy lợi Bắc Sông Mã.

Trước những thiếu sót, vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đề nghị Công ty tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Link gốc : https://nongnghiep.vn/cong-ty-thuy-loi-bac-song-ma-lam-khong-danh-sach-de-quyet-toan-d343120.html

Bạn đang đọc bài viết Công ty thủy lợi Bắc Sông Mã làm ‘khống’ danh sách để quyết toán? tại chuyên mục Tin tức 24h. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tin tức 24h