Hà Nội, Thứ Tư Ngày 05/10/2022
Hiểu đơn giản, lưu ký chứng khoán là hoạt động ký gửi giữa 3 chủ thể: Nhà đầu tư – Công ty chứng khoán – Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).