Hà Nội, Chủ nhật Ngày 18/04/2021

Vietcombank và FWD hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

DTVN 10:26 17/11/2019

Ngày 12/11/2019, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn bảo hiểm FWD (FWD) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm có thời hạn 15 năm.

Theo tha thun này, Vietcombank sẽ phân phi các sn phm bo him nhân thọ ca FWD. Như mt phn trong giao dch, FWD cũng đng ý mua li Liên doanh bo him nhân thọ Vietcombank – Cardif (“VCLI”), công ty liên doanh bo him nhân thọ gia Vietcombank và BNP Paribas Cardif. Giao dch này đang chờ sự phê duyt ca các cơ quan chc năng.

Theo tha thun này, Vietcombank sẽ phân phi các sn phm bo him nhân thọ ca FWD.

FWD có kế hoch sẽ hp nht VCLI vào hot đng kinh doanh hin có ti Vit Nam sau khi giao dch hoàn tt. Trong thi gian này, VCLI sẽ tiếp tc hot đng như trưc đây, thông qua tt cả các kênh phân phi hin có. Khách hàng ca VCLI sẽ không bị ảnh hưởng bi vic chuyn quyn sở hu sang FWD; tt cả các hp đng bo him hin ti sẽ đưc FWD tiếp qun và chăm sóc sau khi các thủ tc hoàn tt.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank chia sẻ: Tp đoàn Bo him FWD là đi tác có tiềm lực để trin khai hp tác đc quyn phân phi các sn phm bo him nhân thọ tại hệ thng Vietcombank.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank chia sẻ: Vi sự hỗ trợ ca các đơn vị tư vn tài chính và tư vn lut quc tế có uy tín, chúng tôi vui mng công b đã la chn Tp đoàn Bo him FWD là đi tác có tiềm lực để trin khai hp tác đc quyn phân phi các sn phm bo him nhân thọ tại hệ thng Vietcombank. FWD Vit Nam - đơn vị đưc Tp đoàn bo him FWD giao trc tiếp trin khai Tha thun hp tác - có ưu thế ni bt trong vic ng dng kỹ thut số vào tt cả quy trình ca hot đng bo him, có quan đim phát trin sn phm đa dng, đơn gin, phù hp vi tng phân khúc khách hàng, tương thích vi chiến lưc chuyn đi Ngân hàng số và phát trin hot đng Ngân hàng bán lẻ ca Vietcombank.

Ông Hunh Thanh Phong, Tng Giám đc Tp đoàn FWD cho biết: Giao dch và Tha thun hp tác này vi Vietcombank sẽ đưa hot đng kinh doanh ca chúng tôi ti Vit Nam lên mt tm cao mi, xây dng một mô hình liên kết bo him-ngân hàng dn đu ti khu vc, giúp chúng tôi tiếp tc hành trình thay đi cm nhn ca mi ngưi về bo him.

Vietcombank hin là ngân hàng thương mi hàng đu ti Vit Nam vi tng tài sn 50 tỷ USD và giá trị vn hóa cao nht trong các TCTD niêm yết trên thị trưng chng khoán Vit Nam; có trên 18.000 nhân viên vi mng lưi hot đng rng khp lãnh thổ Vit Nam gm trụ sở chính ti Hà Ni và trên 550 chi nhánh, Phòng giao dch trên phm vi cả nưc.

Là ngân hàng đa năng vi thế mnh cả về bán buôn, bán lẻ và dch vụ đu tư, đi đu trong áp dng các chuẩn mực quc tế tt nht, Vietcombank luôn sn sàng cung cp cho khách hàng các dch vụ tài chính, ngân hàng hin đi vi cht lưng tt nht. Mục tiêu chiến lưc ca ngân hàng đến năm 2025 và tm nhìn đến năm 2030 là củng cố vững chắc vị trí số 1 tại Vit Nam, đứng trong 100 ngân hàng ln nht khu vc Châu Á, mt trong 300 tp đoàn tài chính ngân hàng ln nht thế gii, mt trong 1.000 doanh nghip niêm yết ln nht toàn cu, đóng góp tích cực vào sự phát trin ca Vit Nam.

FWD đưc thành lp năm 2013, là tp đoàn bo him trc thuc tp đoàn đu tư Pacific Century Group, có hot đng kinh doanh ti Hng Kông, Ma Cao, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Vit Nam, Nht Bn và Malaysia. FWD cung cp sn phm bo him nhân th, bo him sc khe, bo him phi nhân th, bo him trợ cp ngưi lao đng và dòng sn phm Takaful theo lut Shariah.

FWD mang đến cho khách hàng nhng tri nghim mi m, sn phm đơn gin và dễ hiu thông qua ng dng công ngh s thông minh. Vi phương châm ly khách hàng làm trng tâm, FWD đang tng bưc thc hin sứ mnh trở thành tp đoàn bo him hàng đu châu Á vi tm nhìn thay đi cm nhn ca mi ngưi về bo him.

Theo Thùy Linh/Báo Công Thương Điện Tử

Link gốc : https://congthuong.vn/vietcombank-va-fwd-hop-tac-doc-quyen-phan-phoi-bao-hiem-qua-ngan-hang-128127.html

Bạn đang đọc bài viết Vietcombank và FWD hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm qua ngân hàng tại chuyên mục Bảo hiểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 Hoặc email: bbt.dautuvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Bảo hiểm