Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 16/01/2021

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo cổ phiếu HAS của Công ty Cổ phần Hacisco

DTVN 07:40 27/08/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS của Công ty cổ phần Hacisco.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE), đơn vị này đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hacisco (mã chứng khoán: HAS) với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 của HAS là 0,39 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2020 là 5,22 tỷ đồng.

Đồng thời, vẫn còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản công nợ phải thu 12,4 tỷ đồng và công nợ phải trả 5,29 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2020 chưa có đối chiếu nên công ty kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ các tài liệu cần thiết để có thể đưa ra kết luận đối với số liệu này.

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS do vấn đề ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục được ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Trước đó, HOSE đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu của HAS vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/04/2013 do theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi thành lỗ.

Vì vậy, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS do vấn đề ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục được ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAS sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của HAS.

Mới đây, ngày 27/7, Hacisco đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 6%. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được thực hiện ngày 17/7/2020.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 211 tỷ đồng, tăng 19,27% so với kết quả thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế đi ngang với mục tiêu dự kiến đạt 5,2 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 5%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAS chiều 26/8 được giao dịch ở mức giá 7.500 đồng/ cổ phiếu.

T.Hà/Sở hữu trí tuệ

Link gốc : https://sohuutritue.net.vn/hose-giu-nguyen-dien-canh-bao-co-phieu-has-cua-cong-ty-co-phan-hacisco-d81388.html

Bạn đang đọc bài viết HOSE giữ nguyên diện cảnh báo cổ phiếu HAS của Công ty Cổ phần Hacisco tại chuyên mục Chứng khoán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 Hoặc email: bbt.dautuvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Chứng khoán