Hà Nội, Thứ Năm Ngày 13/06/2024

Hà Nội tập trung thanh tra lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực

NGƯỜI ĐƯA TIN 15:59 31/07/2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái.

Cụ thể, Kế hoạch số 205/KH-UBND (ngày 28/7/2022) đặt ra yêu cầu tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành cần nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong nội bộ, bảo đảm nghiêm túc, thẳng thắn, “tự soi”, “tự sửa”; có biện pháp để phòng ngừa và tự giác khắc phục khuyết điểm, hạn chế; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chạy theo thành tích.

Chính sách - Hà Nội tập trung thanh tra lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực

Hà Nội đặt ra yêu cầu tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thành phố chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của thành phố. Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp.

Chú trọng hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến tất cả lĩnh vực bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác tham mưu xây dựng các quy định, cơ chế, chính sách; không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong các quy định, cơ chế, chính sách.

Tập trung thanh tra cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội tập trung thanh tra lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực tại chuyên mục Tin tức trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tin tức trong nước