Hà Nội, Thứ Hai Ngày 20/05/2024

Sau thua kiện, Chủ tịch TP.Đà Nẵng kháng cáo toàn bộ bản án

Người đưa tin 16:33 18/10/2019

Cho rằng, TAND cấp sơ thẩm áp dụng chưa chính xác một số điều luật, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã kháng cáo toàn bộ bản án.

Ngày 18/10, tin từ UBND TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có đơn kháng cáo gửi TAND TP.Đà Nẵng; TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng, qua đó, kháng cáo toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 22/2019/HC-ST ngày 26/9 của TAND TP.Đà Nẵng.

Đơn kháng cáo do Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký gửi thể hiện, ông là người đại diện theo pháp luật của UBND TP.Đà Nẵng; là người bị kiện trong vụ án hành chính do công ty VIPICO khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định hành chính của UBND TP.Đà Nẵng. Tin nhanh - Sau thua kiện, Chủ tịch TP.Đà Nẵng kháng cáo toàn bộ bản án Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ký đơn kháng cáo toàn bộ bản án cấp sơ thẩm.

Theo đó, lý do của việc kháng cáo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là vì Bản án sơ thẩm của TAND TP.Đà Nẵng đã xử chưa xem xét toàn diện, khách quan vụ án. Áp dụng không đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó dẫn đến hủy Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND TP.Đà Nẵng về việc hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND TP, công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà là trái pháp luật.

Theo quan điểm của UBND TP.Đà Nẵng, đối với vụ án này, đúng ra TAND TP.Đà Nẵng phải áp dụng khoản 5, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/04/2015 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng bộ Tư pháp, quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền đất hoặc cho thuê đất (Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP không căn cứ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP) để không chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của công ty VIPICO.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 để xét xử là trái pháp luật. Bởi vì, tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC chỉ điều chỉnh và áp dụng đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá... Thông tư số 76/2014/TT-BTC không điều chỉnh và áp dụng cho người được giao đất có thu tiền đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Bản án sơ thẩm còn cho rằng, theo các Mẫu quy định về Thông báo nộp thuế tại Thông tư 76/2014/TT-BTC và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 đã được cục Thuế Đà Nẵng áp dụng phù hợp với mẫu tương ứng với các Thông tư nêu trên.

TP.Đà Nẵng nhận thấy, trường hợp Thông báo thuế của cục Thuế TP.Đà Nẵng đối với người trúng đấu giá được quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, chứ không phải áp dụng Thông tư số 76/2014/TT-BTC và Thông tư số 77/2014/TT-BTC như Bản án sơ thẩm đã nhận định là trái quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP nêu trên. Bên cạnh đó, công ty VIPICO chậm nộp tiền 52 ngày là đã vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, vi phạm phương án đấu giá, vi phạm Quy chế của cuộc đấu giá, vi phạm Phiếu đăng ký đấu giá mà công ty VIPICO đã cam kết và vi phạm Biên bản đấu giá, thì UBND TP.Đà Nẵng có quyền hủy kết quả đấu giá, không phụ thuộc vào bất cứ thời gian nào.

Cũng theo UBND TP.Đà Nẵng, về lý do công ty VIPICO nộp tiền chậm không thuộc một trong các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại Điều 72 Luật Đấu giá tài sản, Đà Nẵng cho rằng, tại điểm c Khoản 1, Điều 4 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định: “...Nếu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thì phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đất đai”. Căn cứ quy định nêu trên, UBND TP.Đà Nẵng đã áp dụng theo quy định của pháp luật về đất đai để hủy kết quả đấu giá là đúng quy định, Tòa án cấp sơ thẩm chưa nghiên cứu kỹ pháp luật.

UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 Công nhận kết quả đấu giá, trong đó, không có căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, cũng không căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng, UBND TP căn cứ 2 Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành để ban hành Quyết định số 4105/QĐ-UBND, là nhận định không chính xác.

Tại Phiếu đăng ký đấu giá, Phương án đấu giá, Quy chế của cuộc đấu giá và cả Biên bản kết quả đấu giá đều quy định: Quá thời hạn quy định theo Thông báo của cơ quan thuế (kể cả đợt nộp đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế), tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không nộp tiền sử dụng đất theo quy định thì hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền đặt cược nộp ngân sách thành phố. Việc quy định và cam kết nêu trên, công ty VIPICO đã nghiên cứu trước khi tham gia đấu giá và đã cam kết chấp nhận thực hiện đúng quy định nếu trúng đấu giá, nhưng công ty VIPICO đã vi phạm và có lỗi trong việc chậm nộp tiền trúng đấu giá 52 ngày theo quy định.

Vì vậy, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND TP.Đà Nẵng là có căn cứ và đúng với các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. Ngoài các căn cứ nêu trên, UBND TP.Đà Nẵng còn phải thực hiện theo Báo cáo Kiểm toán ngân sách TP.Đà Nẵng năm 2017 của Kiểm toán nhà nước. Căn cứ Kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước nêu trên, UBND TP.Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5443/QĐ-UBND hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt đối với công ty VIPICO là bắt buộc phải thực hiện, vì UBND TP.Đà Nẵng là đơn vị được kiểm toán phải thực hiện đúng quy định Kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Luật Kiểm toán nhà nước.

Vì những lẽ trên, UBND TP.Đà Nẵng kháng cáo và đề nghị TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của phía TP.Đà Nẵng; sửa bản án sơ thẩm không chấp nhận đơn khởi kiện của công ty VIPICO.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, khu đất A20, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà được UBND TP.Đà Nẵng quyết định cho đấu giá vào tháng 3/2016. Công ty VIPICO đấu giá trúng và đã nộp 50% số tiền sử dụng đất và thuê đất đúng thời hạn (ngày 20/10/2017). Số còn lại, công ty xin gia hạn chậm nộp trong vòng 90 ngày nhưng cục Thuế thành phố và UBND thành phố không đồng ý. Ngày 9/2/2018, công ty tự động nộp đủ số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất còn lại vào ngân sách nhà nước qua tài khoản của Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng. Do chậm 52 ngày, Cục Thuế thành phố đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận cũng như báo cáo bộ Tài chính, Thường trực HĐND thành phố, Thường trực Thành ủy để tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo số 425/KTNN-TH, Thông báo số 426/TB-KTNN ngày 4/9/2018, ngày 5/10/2018, UBND thành phố quyết định hủy kết quả trúng đấu giá đối với lô đất A20 nêu trên, thu hồi tiền đặt cọc nộp vào ngân sách Nhà nước và hoàn trả số tiền sử dụng đất, thuê đất mà công ty VIPICO đã nộp (sau khi trừ tiền đặt cọc).

Ngày 28/11/2018, công ty VIPICO khởi kiện UBND TP.Đà Nẵng. Chiều 26/9, sau 2 ngày xét xử, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án chấp nhận đơn khởi kiện của công ty VIPICO.

Bạn đang đọc bài viết Sau thua kiện, Chủ tịch TP.Đà Nẵng kháng cáo toàn bộ bản án tại chuyên mục Thời sự. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Thời sự