Hà Nội, Thứ Năm Ngày 30/03/2023
Bức tranh nợ xấu tại các ngân hàng sớm công bố báo cáo tài chính thể hiện sự trái chiều. Bên cạnh những nhà băng kiểm soát tốt, vẫn có nơi nợ xấu lên tới 10,8%.
1 2 3 4 ... 5