Hà Nội, Thứ Hai Ngày 24/06/2024

Kết luận thanh tra tại Trường Đại học GTVT: Kỳ I: Nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm

DTVN 15:47 02/03/2023

Qua công tác thanh tra hành chính Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT), Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

dai-hoc-gtvt-1677733046.jpg Qua công tác thanh tra hành chính Trường Đại học GTVT, Thanh tra Bộ GDĐT phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Ảnh: TQ

Kết luận thanh tra số 1871 ngày 30/12/2022 của Bộ GDĐT cho thấy bên cạnh những thành tích đạt được, trong thời gian qua, nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm như:

Trường không có quy chế đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động, vi phạm khoản 1, Điều 23 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Trường chưa xây dựng đề án vị trí việc làm, vi phạm Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

Trường chưa ban hành quy chế tiếp công dân, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 10 Luật Tiếp công dân.

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ chưa cụ thể; một số quy định riêng của cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021, Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT và một số tài liệu hướng dẫn chi tiết về quy trình tổ chức thi đánh giá học phần, quy trình mở ngành chưa được lãnh đạo trường phê duyệt, ban hành.

Một số văn bản ban hành đang được áp dụng vào công tác quản lý, điều hành của trường, tại phần căn cứ pháp lý các văn bản không còn hiệu lực thi hành, nội dung không còn phù hợp.

Về công tác tổ chức, cán bộ, qua thanh tra, phát hiện một số lao động hợp đồng (LĐHĐ) làm công tác chuyên môn không đúng quy định, vi phạm Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; một số đơn vị chưa đáp ứng điều kiện về số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, vi phạm Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Việc quy hoạch viên chức vào các chức danh quản lý của trường có một số nội dung chưa đúng theo quy định, vi phạm khoản 3, mục II Hướng dẫn số 139-HD/BCSĐ ngày 19/9/2014.

Quy trình, thủ tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh trưởng các đơn vị thuộc trường giai đoạn 2018 - 2023, năm 2021 không đúng và thiếu thủ tục, các bước thực hiện; có 8/8 hồ sơ còn thiếu một số loại giấy tờ theo quy định.

Về quy trình, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ của một số viên chức quản lý chưa đúng, đủ theo quy định, vi phạm Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017, Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Đối với công tác tài chính, tài sản và sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, qua thanh tra, phát hiện trường chưa tự kiểm tra tài chính, vi phạm Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Công văn hướng dẫn số 5636/BGDĐT-KHTC ngày 6/7/2005 của Bộ GDĐT.

Việc công khai tài chính, nội dung công khai chưa đầy đủ theo quy định tại điểm a, c, d, đ, khoản 3, Điều 4, điểm d, khoản 3, Điều 7 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT; chưa công khai mức thu học phí năm học 2021 - 2022, công khai tổng thu, các nguồn thu của trường trong năm 2020, vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 7 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT.

dai-hoc-gtvt-2-1677733100.jpg Chỉ định thầu chưa đúng quy định đối với một số gói thầu cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị. Ảnh: TQ

Về hồ sơ, chứng từ các khoản chi, qua thanh tra, phát hiện chứng từ chi quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đối với nội dung hoạt động thường xuyên như tiền ăn, nghỉ, vé máy bay, phòng ở… không đúng tính chất quỹ; chi vượt định mức giờ giảng chưa đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, phân viện của trường tại TP Hồ Chí Minh chưa phản ánh vào thu nhập chịu thuế đối với khoản thu có tính chất dịch vụ như lãi tiền gửi ngân hàng…

Đối với các gói thầu cải tạo, sửa chữa, qua thanh tra, phát hiện khi chỉ định thầu rút gọn đơn vị tư vấn, không gửi trước dự thảo hợp đồng cho nhà thầu chỉ định thầu và văn bản kiểm tra, đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu khi thực hiện chỉ định thầu rút gọn (gói thầu cải tạo, sửa chữa các phòng học và hành lang nhà A3B), vi phạm quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu cải tạo, nâng cấp tầng mái thành phòng học và lắp đặt thiết bị phòng học thông minh nhà A7, qua thanh tra, phát hiện khi chỉ định thầu rút gọn các đơn vị tư vấn không gửi trước dự thảo hợp đồng cho nhà thầu chỉ định thầu theo quy định, vi phạm khoản 2, Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu cải tạo, sửa chữa xưởng in, tầng 1 nhà Van hãm Toa xe, thực hiện chưa đầy đủ quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ đấu thầu, chưa chuẩn bị dự thảo hợp đồng cho nhà thầu dự kiến chỉ định thầu, vi phạm các quy định hiện hành.

Về việc tổ chức mua sắm tài sản, qua thanh tra, phát hiện có 4 gói thầu chưa lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, vi phạm khoản 4, Điều 9 và Điều 12, 13, 14 Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

3 gói thầu thành phần quy trình chỉ định thầu chưa đúng quy định đối với gói thầu hệ thống điều hòa cho các phòng học giảng đường A5, A8 khu Cầu Giấy và giảng đường A5 khu ký túc xá.

Đối với công tác tuyển sinh, đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, qua thanh tra cũng phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

“Những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra qua công tác thanh tra, trách nhiệm thuộc về các tập thể, cá nhân trong thời kỳ thanh tra giai đoạn 2020 - 2022” - kết luận nêu.

Link gốc : https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/ky-i-nhieu-han-che-thieu-sot-khuyet-diem-vi-pham-207653.html

Bạn đang đọc bài viết Kết luận thanh tra tại Trường Đại học GTVT: Kỳ I: Nhiều hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm tại chuyên mục Tin tức trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tin tức trong nước