Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 20/04/2024

Bộ Tài chính thông tin về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

VIETQ 07:11 11/09/2022

Bộ Tài chính đã thông tin chi tiết về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cụ thể, về các chính sách gia hạn thuế Bộ Tài chính cho biết, quy mô dự kiến khi xây dựng chính sách là 135 nghìn tỷ đồng; đến hết tháng 8/2022, đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 52 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 38,5% kế hoạch.

Trong đó, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ ước khoảng 49,1 nghìn tỷ đồng (trong đó, số thuế đã nộp NSNN khoảng 10 nghìn tỷ đồng); Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ ước khoảng 2,9 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính thông tin về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Bộ Tài chính thông tin về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Về các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, chương trình phục hồi đã ban hành và triển khai thực hiện (quy mô dự kiến khi xây dựng các chính sách là 61,5 nghìn tỷ đồng): Đến hết tháng 8/2022, ước tính số thực hiện khoảng 34,97 nghìn tỷ đồng, tươngđương khoảng 56,9% kế hoạch.

Cụ thể, giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, ước khoảng 25.685 tỷ đồng. Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ, ước khoảng 6.555 tỷ đồng.-Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay (từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022) theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ước khoảng 737 tỷ đồng.

Điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng theo Nghị định số 101/2021/ND-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ, ước khoảng 1.093 tỷ đồng.

Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022) nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính ước khoảng 900 tỷ đồng.

Về chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022, dự kiến thực hiện chính sách là 3,5 nghìn tỷ đồng: Bộ Tài chính đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 96/TTr-BTC ngày 06/5/2022 và Tờ trình Chính phủ số 174/TTr-BTC ngày 04/8/2022 về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022.

Đến nay, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Quyết định này. Ngoài ra, do giá xăng dầu tăng đột biến trong những tháng đầu năm 2022, để kiểm soát giá cả, giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn (không thuộc gói 61,5 nghìn tỷ đồng miễn, giảm thuế, phí lệ phí của Chương trình phục hồi).

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2022 về việc bổ sung dự toán thu NSNN năm 2021; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của NSTW năm 2021; trong đó, bổ sung 6,6 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 43/2022/QH15 (được cụ thể hóa theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ); đến nay, Bộ Tài chính đã thông báo bổ sung kinh phí cho các địa phương (20 địa phương) với tổng kinh phí là 4.125 tỷ đồng (tạm cấp bổ sung 70%) để các địa phương thực hiện chính sách này.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính thông tin về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế tại chuyên mục Tin tức bộ ngành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tin tức bộ ngành