Hà Nội, Thứ Hai Ngày 20/05/2024
HNX-Index là một chỉ số giá cổ phiếu của một số cổ phiếu được giao dịch tại Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, được sử dụng để đánh giá về thị trường mã cổ phiếu tại sở giao chứng khóan TP Hà Nội.