Hà Nội, Thứ Tư Ngày 05/10/2022
Doanh nghiệp thương mại là một đơn vị kinh doanh được thành lập hợp pháp nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại, mua hàng hóa ở nơi sản xuất và đem bán nhằm thu lợi nhuận.