Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 02/12/2022

Doanh nghiệp là gì? Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

DTVN 15:43 30/09/2019

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tài sản và tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tài sản và tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên trị trường (Theo mục 7 điều 1 chương 1 luật doanh nghiệp 2014).

Quá trình kinh doanh thực hiện một cách liên tục, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích để sinh lợi. Như vậy doanh nghiệp là tổ chức kinh tế vị lợi, mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp có các hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Cơ cấu tổ chức các loại hình doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có:

Hội đồng thành viên,

Chủ tịch Hội đồng thành viên,

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát (Bắt buộc nếu công ty có hơn 11 thành viên)

Nếu công ty có dưới 11 thành viên thì có thể thành lập Ban kiểm soát hoặc không thành lập Ban kiểm soát, phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

Tham khảo Điều 55, Luật doanh nghiệp 2014.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Tham khảo Khoản 1, Điều 78, Luật doanh nghiệp 2014.

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Tham khảo quy định Khoản 1, Điều 134, Luật doanh nghiệp 2014.

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh được tổ chức theo mô hình bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên đồng thời kiêm nhiệm giám đốc và tổng giám đốc.

Doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tham khảo Khoản 2, Điều 185, Luật doanh nghiệp 2015.

Doanh nghiệp và công ty khác nhau như thế nào?

Nói về bản chất, công ty là một tập con của doanh nghiệp nhưng vì thói quen và nhầm lẫn nên người dùng vẫn thường lẫn lộn có khi sử dụng cả 2 từ để chỉ chung một tổ chức kinh doanh tư nhân hoặc nhà nước.

Doanh nghiệp và công ty khác nhau như thế nào?

Doanh nghiệp và công ty khác nhau không nhiều nên chúng ta vẫn sử dụng vô tội vạ hàng ngày. Hơn nữa, chúng ta rất thích dùng đa dạng từ ngữ, từ đồng âm trái nghĩa để mô tả một sự vật sự việc nào đó nên vô tình ảnh hưởng đến ý nghĩa của từ ngữ.

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Công ty chỉ là tập con của doanh nghiệp. Nói đến doanh nghiệp là nói đến tập hợp những công ty có đặc điểm chung như: Doanh nghiệp Tư nhân, Doanh nghiệp Nhà nước,…

Doanh nghiệp gồm 5 hình thức

- Công ty Trách nhiệm Hữu hạn: với số thành viên thấp nhất là 2 người và cao nhất là 50 người, không được quyền phát hành cổ phần

- Hộ kinh doanh.

- Công ty Cổ phần: số thành viên ít nhất là 3, cao nhất không giới hạn, được quyền phát hành cổ phần.

- Công ty Hợp danh: có ít nhất 2 thành viên, buộc phải là cá nhân, không được quyền phát hành cổ phần.

- Doanh nghiệp tư nhân: do một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản, mỗi cá nhân chỉ được lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân.

Công ty là một loại hình doanh nghiệp có các đặc điểm cơ bản:

- Là một pháp nhân.

- Tách biệt và là chủ thể pháp lý độc lập với chủ sở hữu.

- Trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu với công ty.

- Cổ phần hay phần vốn góp là chuyển nhượng được.

- Quản lý tập trung và thống nhất.

Theo những phân tích đánh giá thì thì trong 5 loại hình doanh nghiệp chỉ có công ty TNHH và công ty Cổ phần là được gọi là công ty còn hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư vấn và công ty hợp danh không phải là công ty.

Như vậy có thể khẳng định rằng, bạn nên dùng từ doanh nghiệp khi muốn chỉ chung chung tất cả các công ty còn nói đến công ty là nhắc tới công ty TNHH và công ty cổ phần.

Theo thanhlapcongtyhanoi.vn

Link gốc : https://sohuutritue.net.vn/doanh-nghiep-la-gi-co-cau-to-chuc-doanh-nghiep-d62264.html

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp là gì? Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tại chuyên mục Doanh nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Doanh nghiệp