Hà Nội, Thứ Hai Ngày 26/09/2022

Kết quả thực thi Hiệp định EVFTA tại Việt Nam như thế nào?

ĐTVN 16:10 23/09/2020

Tại buổi làm việc của Đoàn Giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo Bộ Công thương đã trình bày về kết quả thực thi Hiệp định EVFTA tại Việt Nam.

Chiều nay 23/9/2020, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đọc báo cáo về "việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên" tại buổi làm việc của Đoàn Giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành.

Sau khi thông tin cụ thể kết quả thực thi Hiệp định CPTPP, lãnh đạo Bộ Công thương trình bày về kết quả thực thi Hiệp định EVFTA.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với vai trò là cơ quan đầu mối về thực thi Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương đã triển khai cơ bản những nhiệm vụ cụ thể để thực thi Hiệp định EVFTA như sau:

1. Kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi Hiệp định EVFTA

Sau hơn một tháng rưỡi thực thi Hiệp định EVFTA, Chính phủ, các Bộ, ngành đã khẩn trương ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật thực thi các cam kết của Hiệp định EVFTA, bao gồm 01 Nghị định, 02 Quyết định và 01 Thông tư như sau: Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU; Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ; Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 quyết định về việc chỉ định cơ quan đầu mối thực thi Hiệp định EVFTA và Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn Giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành chiều ngày 23/9/2020.

2. Kết quả ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA

Ngày 6 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA. Về phía mình, trên cơ sở Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA của Chính phủ, Bộ Công Thương cũng đã chủ trì xây dựng, phối hợp các đơn vị liên quan để ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Công Thương. Về phía các Bộ, ngành, tính đến ngày 17 tháng 9 năm 2020, đã có 13/25 Bộ, ngành, cơ quan trung ương và 37/63 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của cơ quan mình để Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Kết quả tuyên truyền phổ biến về Hiệp định EVFTA và thị trường các nước tham gia Hiệp định EVFTA

Trong 7 tháng đầu năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan đã tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm cung cấp, phổ biến thông tin và hướng dẫn thực thi các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA cho doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan nhà nước.

Trong đó, Bộ Công Thương chủ trì 06 Hội nghị quan trọng như: Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA” tại Hà Nội, Hội nghị liên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về “Tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA: Cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam sau cú sốc COVID-19?” tại Hà Nội, Hội nghị liên Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội phát triển xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường EU, thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA” tại thành phố Hồ Chí Minh, và Hội nghị trực tuyến về “Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào tháng 8 năm 2020, v.v..

Ngoài ra, để đổi mới phương pháp tuyên truyền trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã và đang triển khai Chương trình tập huấn trực tuyến về các cam kết trong Hiệp định EVFTA, tập trung vào các cam kết về dịch vụ - đầu tư, thuế, quy tắc xuất xứ, phát triển bền vững, quyền sở hữu trí tuệ. Kể từ khi công bố thông tin về Chương trình vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã nhận được hơn 1.600 lượt đăng ký đến từ 1.000 doanh nghiệp, 20 hiệp hội và hơn 10 trường đại học tại 61/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngoài ra, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục vận hành chuyên trang thông tin điện tử về Hiệp định EVFTA tại địa chỉ http://evfta.moit.gov.vn/ để liên tục tiếp nhận và xử lý nhiều vướng mắc thực tiễn mà các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trên cả nước gặp phải cũng như cung cấp thông tin giải thích liên quan đến các cam kết trong Hiệp định. Đồng thời, cùng với Hiệp định CPTPP, Bộ Công Thương đang tích hợp toàn bộ nội dung thông tin, cam kết và dữ liệu liên quan tới Hiệp định EVFTA và thị trường các nước EU lên Cổng thông tin điện tử FTA mà Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới đang phối hợp xây dựng.

Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đọc báo cáo về "việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên".

4. Kết quả thiết lập đầu mối cung cấp thông tin Hiệp định EVFTA

Cũng như Hiệp định CPTPP, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã chỉ định cơ quan đầu mối thông tin về Hiệp định EVFTA của mình và kết nối với Bộ Công Thương để kịp thời hỗ trợ và phối hợp với nhau trong công tác thực thi Hiệp định này.

5. Kết quả thực hiện nghĩa vụ thông báo trong EVFTA

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương cũng đang tổng hợp đầu mối chỉ định của các Bộ, ngành trong những nội dung và lĩnh vực cụ thể của Hiệp định EVFTA để thông báo cho phía EU theo quy định của Hiệp định.

6. Kết quả triển khai các cam kết của Hiệp định EVFTA

Với tư cách là cơ quan đầu mối thực thi EVFTA trên toàn quốc, Bộ Công Thương đã chủ động và tích cực tiến hành các công việc cần thiết chuẩn bị cho việc triển khai những cam kết thuộc phạm vi phụ trách, cụ thể là xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Nhóm Tư vấn trong nước liên quan đến thương mại và phát triển bền vững; thực hiện nhiệm vụ đầu mối trao đổi với phía EU về công tác triển khai Hiệp định trong các lĩnh vực có liên quan, v.v..

7. Kết quả về kinh tế - thương mại

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7.200 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim ngạch 277 triệu USD đi 28 nước EU. Các mặt hàng đã được cấp C/O mẫu EUR.1 chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm từ nhựa, cà phê, hàng dệt may, túi xách, va li, rau quả, sản phẩm mây, tre, đan, v.v.. Thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối, trung chuyển của EU như Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Vương quốc Anh. Trong đó, nhiều lô hàng đã tới thị trường EU, thông quan và được hưởng ưu đãi từ Hiệp định này.

Tại báo cáo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng Hiệp định EVFTA mới đi vào thực thi trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đã thu được những kết quả hết sức tích cực và khả quan. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định quan trọng này, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, đặc biệt là việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để bảo đảm phù hợp với Hiệp định EVFTA, trong thời gian tới, trên cơ sở các kiến nghị và giải pháp đã trình bày đối với Hiệp định CPTPP nêu trên.

Bạn đang đọc bài viết Kết quả thực thi Hiệp định EVFTA tại Việt Nam như thế nào? tại chuyên mục Hợp tác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Hợp tác