Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 27/02/2021

Có thể ủy quyền ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hay không?

DTVN 10:51 30/10/2019

Để giảm thiểu việc ký kết hợp đồng thời vụ với nhiều người, công ty đề nghị một nhóm người ủy quyền lại cho một người là tổ trưởng ký. Vậy việc ủy quyền này có đúng quy định không?

Độc giả hỏi:

Công ty tôi có trụ sở ở Hà Nội, thường xuyên ký hợp đồng lao động thời vụ với nhiều người lao động. Để giảm thiểu việc ký kết hợp đồng thời vụ với nhiều người, công ty đề nghị một nhóm người ủy quyền lại cho một người là tổ trưởng ký. Vậy việc ủy quyền này có đúng quy định không? Và có vấn đề gì cần lưu ý không?

Có thể ủy quyền ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hay không? (Ảnh minh họa).

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Bộ Luật lao động 2012.

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

"Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động."

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì:

"Điều 3. Người giao kết hợp đồng lao động

2. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

3. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động."

Như vậy

Theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Công ty bạn có trụ sở ở Hà Nội, thường xuyên ký hợp đồng lao động thời vụ với nhiều người lao động. Để giảm thiểu việc ký kết hợp đồng thời vụ với nhiều người, công ty đề nghị một nhóm người ủy quyền lại cho một người là tổ trưởng ký. Việc ủy quyền này là phù hợp và đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, HĐLĐ do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động. Bên cạnh đó, người được ủy quyền giao kết HĐLĐ sẽ không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết HĐLĐ.

Theo Thu Uyên/TBCK

Bạn đang đọc bài viết Có thể ủy quyền ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hay không? tại chuyên mục Hợp tác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 Hoặc email: bbt.dautuvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Hợp tác