Hà Nội, Thứ Năm Ngày 30/05/2024

VNDirect mua thêm 1.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong quý I

nguoiduatin 07:26 24/04/2023

Mục tài sản tài chính chiếm tỉ trọng hơn 54% tổng tài sản, đạt 20.039 tỷ đồng, trong đó 9.720 tỷ đồng dùng để đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

TCP Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) mới đây đã công bố báo cáo tài chính riêng quý I/2023. Theo đó doanh thu hoạt động của công ty đạt 1.290 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu đến từ lãi cho vay và môi giới chứng khoán, trong khi hai mục này là nguồn thu lớn nhất của VNDirect nhiều năm gần đây.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động môi giới quý I/2023 chỉ thu về gần 146 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 461 tỷ đồng, giảm gần 70%. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành cũng chỉ bằng 1/10 cùng kỳ, mang về 7,6 tỷ đồng và lãi từ các khoản cho vay cũng giảm gần nửa còn 249 tỷ đồng. Điểm sáng là lãi từ hoạt động tự doanh, tăng 18% lên mức 782 tỷ đồng.

Đồng thời, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng tăng nhẹ 17% lên 782 tỷ đồng, trong khi lỗ FVTPL là 471 tỷ đồng, như vậy mảng tự doanh cũng mang về 310,5 tỷ đồng, giảm gần 25% so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc thu nhỏ đáng kể nguồn doanh thu, các khoản chi phí tài chính cũng tăng mạnh do áp lực lãi vay. Chi phí lãi vay quý I của VNDirect đạt 390 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, và tăng 6,5% so với quý IV/2022, qua đó liên tiếp lập mức cao mới.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lãi sau thuế của công ty chứng kiến mức giảm lên tới 81,5% so với quý I/2022, đạt 140,5 tỷ đồng.

Năm 2023, VND đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với kết quả thực hiện năm 2022. Như vậy, sau quý đầu năm, công ty mới thực hiện được gần 9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty đạt con số 37.000 tỷ đồng, giảm hơn 1.700 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2023. Riêng khoản mục tiền và tương đương tiền giảm tới hơn 1.700 tỷ đồng, chỉ còn 684 tỷ đồng. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 5.600 tỷ đồng xuống 4.310 tỷ đồng.

Công ty hiện đã giảm lượng tiền mặt nắm giữ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, thay vào đó dòng tiền được chuyển hoá thành các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL).

Do đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VNDirect đạt 20.039 tỷ đồng, chiếm hơn 54% tổng tài sản, tăng nhẹ gần 6% so với đầu năm, trong đó 9.720 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với hồi cuối năm ngoái.

Ngoài ra, VNDirect còn nắm giữ 8.310 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, 776 tỷ đồng cô phiếu niêm yết, 544 tỷ đồng trái phiếu chính phủ….

Về cơ cấu nợ, nợ phải trả của VNDirect tại thời điểm cuối quý I/2023 ở mức 22.397 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Công ty giảm gần 1.000 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, xuống mức gần 18.400 tỷ đồng, chủ yếu do tất toán khoản vay hợp vốn do Cathay United Bank Việt Nam đại diện (hơn 2.300 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty đang vay nợ hơn 1.400 tỷ đồng từ kênh phát hành trái phiếu.

Ở danh mục các khoản cho vay, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của khách hàng tại quý I đạt 8.716 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với hồi đầu năm, trong đó chủ yếu là gốc cho vay hoạt động ký quỹ (margin) đạt 8.304 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so với hồi đầu năm

Bạn đang đọc bài viết VNDirect mua thêm 1.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong quý I tại chuyên mục Góc nhìn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Góc nhìn