Hà Nội, Thứ Hai Ngày 20/09/2021

Nửa năm 2019, nợ phải trả của CIENCO 4 gấp 6 lần vốn chủ sở hữu

ĐTVN 09:26 10/10/2019

Trong báo cáo tài chính bán niên 2019, CTCP Tập đoàn CIENCO 4 ghi nhận nợ phải trả hơn 6 tỷ đồng, gấp 6 lần vốn chủ sở hữu (hơn 1 tỷ đồng).

CTCP Tập đoàn CIENCO 4 vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2019, ghi nhận tình hình kinh doanh kém khởi sắc. Đặc biệt, khoản vay ngắn hạn lớn, gây áp lực cho tình tài chính của công ty.

Tính đến thời điểm 30/6/2019, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của CIENCO 4 là 6 lần. Cụ thể, số dư nợ phải trả là 6.014 tỷ đồng so với vốn chủ sở hữu là 1.187 tỷ đồng. Như vậy, trong cơ cấu nguồn vốn tỷ lệ là 1 đồng vốn thì 6 đồng nợ. Hệ số khả năng thanh toán tức thời là 0,045 lần. Theo báo cáo tài chính, số dư tiền và các khoản tương đương tiền là 139 tỷ đồng so với nợ ngắn hạn phải trả 3.097 tỷ đồng. Có thể thấy, với lượng tiền mà CIENCO 4 hiện có doanh nghiệp này hoàn toàn không đảm bảo khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ phải trả trong vòng 3 tháng.

Khả năng thanh toán tức thời của CIENCO 4 phụ thuộc lớn vào việc thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn là 2.429 tỷ đồng. Trong đó tập trung tại các khoản cho vay ngắn hạn 1.165 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của CIENCO 4 trong nửa năm nay là 249 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái là âm 308 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do công tác thu hồi công nợ của CIENCO4 đạt kết quả tốt.

CTCP Tập đoàn CIENCO 4; mã CK: C4G

Dòng tiền từ các khoản phải thu đạt 505 tỷ đồng, trong khi khoản mục này ở cùng kỳ âm 278 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 78 tỷ đồng. Như vậy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư trong kỳ của CIENCO 4 đạt 327 tỷ đồng.

Theo ghi nhận tại báo cáo tài chính, CIENCO 4 chủ yếu sử dụng dòng tiền dương trong kỳ để trả bớt nợ gốc vay dẫn đến lưu chuyển từ hoạt động tài chính âm 364 tỷ đồng (tiền thu từ đi vay 947 tỷ đồng, tiền trả nợ gốc vay âm 1.300 tỷ đồng).

Về khoản thu ngắn hạn, tính tới thời điểm 30/6/2019, số tiền là 2.429 tỷ đồng, giảm 453 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018, chủ yếu do giảm khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng (giảm 504 tỷ đồng từ 1.187 tỷ đồng xuống 683 tỷ đồng).

Tổng nguồn vốn của công ty ở thời điểm đó là 7.292 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm 2019. Trong đó, giá trị vốn góp chủ sở hữu là 1.192 tỷ đồng, còn lại nợ phải trả, với giá trị lên đến 6.099 tỷ đồng, chia thành 3.049 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 3.050 tỷ đồng nợ dài hạn.

Năm 2019, CIENCO 4 đặt mục tiêu 3.500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, cổ tức không dưới 20% mệnh giá cổ phần. Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán, giá cổ phiếu của CIENCO 4 là C4G đã giảm mạnh trong 6 tháng qua từ mức 11.900 đồng/cổ phiếu (ngày 8/4/2019) xuống còn 6.200 đồng/cổ phiếu (ngày 4/10/2019), tương đương mức giảm 48% trong vòng 6 tháng, đã phản ánh phần nào lo ngại của thị trường chứng khoán về tình hình sức khỏe tài chính của CIENCO 4.

Theo Thảo Nguyên/VietQ

Bạn đang đọc bài viết Nửa năm 2019, nợ phải trả của CIENCO 4 gấp 6 lần vốn chủ sở hữu tại chuyên mục Doanh nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: bbt.dautuvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Doanh nghiệp