Hà Nội, Chủ nhật Ngày 10/12/2023
Các cổ phiếu Large cap chiếm 75% tổng giá trị vốn hóa thị trường, bao gồm 25 mã có vốn hóa lớn trên 2 sàn HOSE và HNX. Chỉ số được tính theo phương pháp Trọng số Vốn hóa, lấy giá trị gốc là 100 điểm.
Tỷ giá hối đoái (còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ hoặc tỷ giá) là tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền của hai nước. Thị trường hối đoái là nơi thực hiện việc mua và bán, trao đổi ngoại hối.