Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 03/06/2023
Để khai thác được cơ hội và vượt qua các rào cản của thị trường đích khi gia nhập EVFTA, các doanh nghiệp tùy vào từng loại hình, sản phẩm có thể áp dụng các giải pháp khác nhau.