Hà Nội, Thứ Tư Ngày 20/01/2021

VINAMILK Thông báo kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020

Nguyễn Triệu 10:59 02/11/2020

Khẳng định vị thế thương hiệu & nỗ lực để duy trì tăng trưởng trong Quý 3/2020; Doanh thu lũy kế hoàn thành 76% mục tiêu năm 2020

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2020 tại https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2020 – Vinamilk

(tỷ đồng)

Q3/2020

Q3/2019

Thay đổi

9T/2020

9T/2019

Thay đổi

Doanh thu thuần

15.563

14.291

8,9%

45.211

42.079

7,4%

Trong nước

13.264

12.184

8,9%

38.720

35.821

8,1%

Nước ngoài

2.299

2.107

9,1%

6.491

6.259

3,7%

Giá vốn hàng bán

8.296

7.568

9,6%

24.201

22.187

9,1%

Trong nước

7.117

6.453

10,3%

20.775

18.843

10,3%

Nước ngoài

1.180

1.115

5,8%

3.426

3.344

2,4%

Lợi nhuận gộp

7.267

6.723

8,1%

21.010

19.892

5,6%

Trong nước

6.147

5.731

7,3%

17.945

16.978

5,7%

Nước ngoài

1.120

992

12,8%

3.065

2.914

5,2%

Chi phí BH & QLDN

3.743

3.610

3,7%

10.894

10.207

6,7%

Lãi/(lỗ) khác không bao gồm lãi vay

292

168

73,2%

848

534

58,8%

EBITDA

4.367

3.776

15,6%

12.628

11.665

8,3%

Khấu hao

551

494

11,6%

1.663

1.445

15,1%

Lãi vay

38

28

37,6%

118

73

61,6%

Lợi nhuận trước thuế

3.777

3.254

16,1%

10.847

10.146

6,9%

Chi phí thuế

639

577

10,7%

1.847

1.768

4,4%

Lợi nhuận sau thuế

3.138

2.677

17,2%

9.000

8.378

7,4%

Thu nhập mỗi cổ phiếu (đồng)

1.323

1.154

14,6%

3.834

3.615

6,1%

Tóm tắt kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2020 – GTNFoods

(tỷ đồng)

Q3/2020

Q3/2019

Thay đổi

9T/2020

9T/2019

Thay đổi

Doanh thu thuần

776

834

-7,0%

2.144

2.269

-5,5%

Lợi nhuận gộp

250

125

100,3%

612

347

76,2%

Lợi nhuận sau thuế

87

22

288,9%

176

64

174,1%

Thu nhập mỗi cổ phiếu (đồng)

126

5

2429,0%

275

28

883,7%

 1. Phân tích doanh thu thuần:
Hình 1: Nỗ lực vượt khó Covid-19, kết quả doanh thu Q3/2020 và 9T/2020 của Vinamilk tăng trưởng ổn đinh so với cùng kỳ 2019

Trong Quý 3 năm 2020 (“Q3/2020”), doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.563 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2019, trong đó:

Kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 13.264 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2019 và chiếm tỷ trọng 85% trong doanh thu thuần hợp nhất nhờ các động lực tăng trưởng sau:

 • Doanh thu thuần nội địa công ty mẹ đạt 11.902 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ 2019. Đợt bùng phát Covid-19 thứ 2 vào cuối tháng 7/2020 đã có tác động đến hoạt động bán hàng song tình hình đã được cải thiện trong tháng 9/2020. Phần lớn các ngành hàng chủ lực đều ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ 2019 nhờ chiến lược tiếp thị phù hợp và ra mắt sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tăng đề kháng của người tiêu dùng. Tiêu biểu, Vinamilk đã giới thiệu các sản phẩm Sữa Tươi Vinamilk và Sữa Bột Trẻ Em Grow Plus có chứa Tổ Yến trong Q3/2020, đưa tổng số sản phẩm tung và tái tung trong 9 tháng đầu năm lên hơn 15 sản phẩm.
 • Vinamilk bắt đầu hợp nhất CTCP GTNFoods (“GTN”) từ đầu năm nay. Mảng kinh doanh sữa của GTN – CTCP Sữa Mộc Châu (“MCM”) – ghi nhận doanh thu thuần 775 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ 2019 do nhu cầu tiêu dùng gia tăng đối với sản phẩm MCM kết hợp với các chính sách mở rộng và hỗ trợ nhà phân phối, khách hàng với giá bán hợp lý. Trong thời gian này, MCM đã giới thiệu 03 sản phẩm Sữa Nước và Sữa Chua mới. Ngoài ra, MCM chính thức đưa vào áp dụng hệ thống quản trị nguồn lực ERP kể từ đầu tháng 10/2020 góp phần nâng cao chất lượng thông tin báo cáo và hoàn thiện thực hành quản trị doanh nghiệp.

Hoạt động xuất khẩu ghi nhận doanh thu thuần 1.576 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 19,5% so với cùng kỳ 2019 và chiếm tỷ trọng 10% trong doanh thu thuần hợp nhất nhờ nhu cầu ổn định và hoạt động kinh doanh hiệu quả. Chiến lược hợp tác chặt chẽ với đối tác kinh doanh quốc tế tại thị trường nước ngoài của Vinamilk đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn Covid-19 này khi họ trở thành “cánh tay nối dài” giúp Vinamilk duy trì được sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường quốc tế dù chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng lớn. Ngoài ra, doanh thu của Angkor Milk – công ty con của Vinamilk tại Campuchia – tiếp tục tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ 2019.

Hình 2: Doanh thu thuần tăng trưởng ổn định, 9 tháng đầu năm hoàn thành 76% mục tiêu đề ra cho năm 2020

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 (“9T/2020”), doanh thu thuần hợp nhất đạt 45.211 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần nội địa đạt 38.720 tỷ đồng, tăng trưởng 8,1% so với 2019; tính riêng MCM doanh thu thuần đạt 2.142 tỷ đồng, tăng 9.8% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 74% kế hoạch năm. Doanh thu thuần xuất khẩu của Vinamilk đạt 4.027 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ 2019; doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 2.465 tỷ đồng.

 1. Phân tích biên lợi nhuận và cơ cấu chi phí:

Biên lợi nhuận gộp (“LNG”) hợp nhất Q3/2020 đạt 46,7%, tăng 30 điểm cơ bản (“đcb”) so với trung bình 6 tháng đầu năm. Biên LNG của MCM đạt 34,6%, tăng mạnh so với mức 19,4% của cùng kỳ 2019 nhờ các biện pháp tối ưu hóa vận hành giúp tiết kiệm chi phí.

Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp hợp nhất Q3/2020 là 3.743 tỷ đồng, tương đương 24,1% doanh thu thuần so với mức 25,3% của cùng kỳ 2019. Tỷ lệ này giảm xuống đáng kể nhờ nỗ lực kiểm soát chi phí phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất Q3/2020 đạt 3.138 tỷ đồng. Biên LNST hợp nhất đạt 20,2%, tăng 143 đcb so với cùng kỳ 2019. Đối với GTN và MCM, LNST đạt lần lượt 87 tỷ đồng và 102 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng ba chữ số 289% và 113% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận của GTN và MCM tăng nhanh hơn đáng kể so với doanh thu nhờ biên LNG cải thiện, doanh thu tài chính tăng mạnh (đối GTN) và các ưu đãi thuế TNDN (đối với MCM).

Lũy kế 9T/2020, biên LNG hợp nhất đạt 46,5%, giảm nhẹ 80 đcb so với cùng kỳ 2019. LNST hợp nhất đạt tỷ 9.000 đồng và hoàn thành 84% kế hoạch năm. Biên LNST duy trì ngang với cùng kỳ 2019 ở mức 19,9%. Đối với GTN, LNST hợp nhất đạt 176 tỷ đồng, tăng trưởng 174% so với cùng kỳ 2019 và đã vượt kế hoạch năm 77%. Đối với MCM, LNST đạt 209 tỷ đồng, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ 2019 và đã vượt kế hoạch năm 33%. Biên LNST của MCM đạt 9,7%, tăng 340 đcb so với cùng kỳ 2019.

 1. Các thông tin nổi bật khác

Trong Q3/2020, Vinamilk liên tiếp nhận được các đánh giá xếp hạng về thương hiệu và hiệu quả sản xuất kinh doanh đến từ các tổ chức trong và ngoài nước. Cụ thể:

 • Vượt qua các thương hiệu trong và ngoài nước, Vinamilk đã dẫn đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất của Việt Nam năm 2020, tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình trong Bảng xếp hạng 1000 thương hiệu hàng đầu châu Á do Campaign Asia-Pacific và Nielsen bình chọn.
 • Vinamilk cũng là thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất 08 năm liền trong ngành sữa & sản phẩm thay thế sữa theo báo cáo Dấu chân thương hiệu 2020 của Worldpanel - Kantar
 • Vinamilk tiếp tục nằm trong danh sách “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư bình chọn lần thứ 9 liên tiếp (2011-2019). Với các hoạt động xuất khẩu nổi bật trong năm 2019-2020, Vinamilk là được vinh danh trong Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2020 theo chương trình đánh giá của Bộ Công Thương.
 • Tháng 09/2020, Vinamilk cũng vinh dự là một trong 30 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong giai đoạn 1990-2020. Điều này cho thấy nỗ lực của Vinamilk trong việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và sự phát triển của ngành Thuế. Tổng số thuế Vinamilk đã nộp trong giai đoạn 1990-2019 là gần 42.000 tỷ đồng và dự kiến nộp thuế hơn 5.200 tỷ đồng trong năm 2020.
 • Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - công ty con hiện đang quản lý hệ thống trang trại bò sữa của Vinamilk được đánh giá là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp và thuộc Top 50 Công ty tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (theo Vietnam Report). Đây là năm thứ hai Công ty Bò sữa Việt Nam được tôn vinh trong Bảng xếp hạng FAST500 do tổ chức này xếp hạng. Về vùng nguyên liệu sữa tươi, tính đến tháng 09/2020, đàn bò sữa do Vinamilk quản lý và khai thác sữa đạt 150.000 con (bao gồm MCM), cho sản lượng hơn 1 triệu lít/ngày.

Các chương trình cộng đồng:

 • Trong Quý 3, thời điểm đợt bùng phát làn sóng thứ 2 của đại dịch Covid-19, Vinamilk đã tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch thông qua gói hỗ trợ 8 tỷ đồng vào đầu tháng 8/2020 cho Tp. Hà Nội, Tp. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi để trang bị đủ sinh phẩm, thiết bị y tế, năng lực xét nghiệm nhanh các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Tính đến nay, Vinamilk đã hỗ trợ tổng cộng hơn 40 tỷ đồng cho các công tác phòng chống dịch Covid-19.
 • Vinamilk tiếp tục triển khai chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đến với trẻ em các địa phương như Tp. HCM, TP. Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Yên Bái,… để mục tiêu trao 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19.
 • Vinamilk tích cực triển khai chương trình Sữa học đường tại nhiều địa phương trên cả nước khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9/2020, đảm bảo trẻ được uống sữa theo quy định, giúp tăng cường sức khỏe, đề phòng dịch bệnh.

Tại ngày 30/9/2020, cổ phiếu Vinamilk đóng cửa ở mức giá 108.900 đồng, tương ứng hệ số P/E 12 tháng gần nhất ở mức 20,2x (Vinamilk ước tính). Tại mức giá này, cổ phiếu Vinamilk đã ghi nhận mức tăng 14% tính từ đầu năm so với mức giảm 6,4% của VNIndex.

VỀ VINAMILK

Vinamilk là một trong những công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và hiện nằm trong nhóm 50 Công ty sữa lớn nhất thế giới. Với sứ mệnh trở thành thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm và là biểu tượng niềm tin cho người tiêu dùng Việt về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe, chúng tôi cam kết mang đến cho cộng đồng các sản phẩm chất lượng cao cấp bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược của Vinamilk có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn. Những nhận định tương lai này, bao gồm cả những kỳ vọng của Vinamilk, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắn, và những yếu tố vô định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Vinamilk, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của Vinamilk có khác biệt rất lớn so với các nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các giả định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai.

Nguyễn Triệu - Sở hữu trí tuệ

Bạn đang đọc bài viết VINAMILK Thông báo kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 tại chuyên mục Doanh nghiệp – doanh nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 Hoặc email: bbt.dautuvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Doanh nghiệp – doanh nhân