Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 23/02/2024

Hệ sinh thái sản xuất về thông minh và mô hình sản xuất, kinh doanh

VIETQ 10:07 02/08/2022

Trong hệ sinh thái sản xuất thông minh, các mô hình như: mô hình cải tiến quá trình liên tục, mô hình sản xuất linh hoạt và mô hình thiết kế sản xuất và lắp ráp được thực hiện thông qua trao đổi thông

Hệ sinh thái sản xuất thông minh bao gồm các hệ thống trong doanh nghiệp sản xuất thực hiện các chức năng chính gồm thiết kế, sản xuất và quản lý. Có 03 vấn đề chính được quan tâm trong sản xuất thông minh được thể hiện thành 3 trục chính: trục sản phẩm, trục hệ thống sản xuất, trục kinh doanh của doanh nghiệp.

Vòng đời sản phẩm liên quan đến kiểm soát thông tin từ giai đoạn thiết kế sản phẩm ban đầu và tiếp tục đến hết tuổi thọ của sản phẩm. Vòng đời hệ thống sản xuất tập trung vào thiết kế, triển khai, vận hành và ngừng hoạt động của toàn bộ cơ sở sản xuất. Chu trình kinh doanh giải quyết các vấn đề tương tác giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Vòng đời sản phẩm, vòng đời hệ thống sản xuất và chu trình kinh doanh được tích hợp theo các cấp độ từ cơ sở, cấp độ nhà máy đến cấp độ hệ thống doanh nghiệp, được “hội tụ” tại Tháp Sản xuất (Manufacturing Pyramid).

Việc tích hợp các phần mềm ứng dụng sản xuất theo vòng đời sản phẩm, vòng đời hệ thống sản xuất và chu trình kinh doanh cho phép kiểm soát ở cấp thiết bị, hỗ trợ hệ thống sản xuất ra các “quyết định” tối ưu tại cấp nhà máy và cấp doanh nghiệp. Sự kết hợp với các hệ thống hỗ trợ, các hệ thống phần mềm sản xuất tạo nên hệ sinh thái sản xuất thông minh.

Ảnh minh họa.

Trong hệ sinh thái sản xuất thông minh, các mô hình như: mô hình cải tiến quá trình liên tục (Continuous Process Improvement, CPI), mô hình sản xuất linh hoạt (Flexible Manufacturing, FMS) và mô hình thiết kế sản xuất và lắp ráp (Design for Manufacturing and Assembly, DFMA) được thực hiện thông qua trao đổi thông tin với vòng đời sản phẩm, vòng đời hệ thống sản xuất và chu trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc tích hợp chặt chẽ hơn giữa trục sản phẩm, trục hệ thống sản xuất, trục kinh doanh dẫn đến chu kỳ đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp nhanh hơn, chuỗi cung ứng hiệu quả hơn và hệ thống sản xuất linh hoạt hơn. Sự kết hợp này cho phép kiểm soát tối ưu hóa quá trình tự động hóa và giúp hệ thống ra các quyết định cần thiết để sản xuất các hàng hóa chất lượng cao, có khả năng đáp ứng với nhu cầu đối của khách hàng đối với các sản phẩm, hàng hóa này.

Link gốc : https://vietq.vn/he-sinh-thai-san-xuat-ve-thong-minh-va-mo-hinh-san-xuat-kinh-doanh-d202613.html

Bạn đang đọc bài viết Hệ sinh thái sản xuất về thông minh và mô hình sản xuất, kinh doanh tại chuyên mục Nghe xem đọc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Nghe xem đọc