Hà Nội, Thứ Ba Ngày 27/09/2022

Lỗ lũy kế là gì?

Theo ANTT 10:06 03/10/2019

Nếu bạn làm kinh doanh, nhất định bạn phải nắm được khái niệm về lỗ lũy kế để kiểm soát tài chính, vậy lỗ luỹ kế là gì và cách hạch toán các khoản lỗ lũy kế như thế nào?

Nếu bạn làm kinh doanh, nhất định bạn phải nắm được khái niệm về lỗ lũy kế để kiểm soát tài chính, vậy lỗ luỹ kế là gì?

Khái niệm Lỗ lũy kế

Lỗ luỹ kế là gì?

Trước hết, Lũy kế (Cummulative) là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính toán tiếp trong phần hạch toán tiếp theo.

Nói cách khác lũy kế chính là lũy tiến được cộng dồn và nối tiếp nhau. Ví dụ tháng trước nợ 4 triệu, tháng sau nợ 3 triệu, nếu như nợ tháng trước chưa được trả thì cộng lũy tiến vào tháng sau => số nợ thành 7 triệu.

Công thức tính lũy kế:

Lũy kế = Phát sinh trong kỳ + Lũy kế các tháng trước.

Ví dụ: Tài khoản chứng khoán có 20 triệu. Lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu trên quý như sau:

- Quý 1: -3 triệu.

- Quý 2: + 6 triệu.

- Quý 3: + 2 triệu.

- Quý 4: -3 triệu.

=> Lũy kế cả năm là: (-3) + (6) + (2) + (-3) = 2 triệu tức lợi nhuận = 2 triệu.

Lỗ lũy kế là gì?

Lỗ lũy kế được hiểu là sự suy giảm về tài sản được hiểu là giá trị ghi trên sổ sách nhiều hơn giá trị thu hồi thực tế của tài sản đó. Khi đó ta cần ghi nhận một khoản lỗ lũy kế.

Lỗ lũy kế - Câu chuyện thường gặp ở doanh nghiệp.

Ví dụ: Ví dụ một doanh nghiệp mua máy móc thiết bị cho việc sản xuất giấy với thời gian khấu hao là 5 năm nhưng tới năm thứ 4 tài sản khấu hao đã hết giá trị sử dụng. Như vậy trong thời gian sử dụng tài sản đã hao mòn nhanh hơn so với cách tính khấu hao => Do vậy đã tồn tại khoản lỗ lũy kế.

=> Lỗ lũy kế = Giá trị trên sổ của CGU – giá trị thu hồi của CGU.

Với CGU là một khối đơn vị sinh ra tiền.

Hạch toán các khoản lỗ lũy kế:

Nếu trong một mô hình giá gốc được áp dụng thì lỗ lũy kế được xác định như sau:

+ Nợ = chi phí của lỗ lũy kế được xác định bằng lãi hoặc lỗ dựa trên số tài sản đó.

Nếu như mô hình này được thực thi thì lỗ lũy kế được ghi nhận.

+ Nợ = thặng dư được đánh giá lại hoặc là nguồn vốn trên tài sản có.

Trong trường hợp này khi tính toán lỗ lũy kế bạn cần lưu ý đến chi phí khấu hao.

Lỗ lũy kế - Câu chuyện thường gặp ở doanh nghiệp

Hạch toán các khoản lỗ lũy kế

Nếu mô hình giá gốc đước áp dụng, lỗ lũy kế sẽ được ghi nhận:
Nợ: Chi phí lỗ lũy kế (lỗ hoặc lãi) / Có: Tài sản
Nếu mô hình đánh giá lại được áp dụng, lỗ lũy kế được ghi nhận:
Nợ: Thặng dư đánh giá lại (phần nguồn vốn) / Có: Tài sản
Và đừng quên điều chỉnh chi phí khấu hao cho kỳ tới nhé!

Có thể đảo ngược khoản lỗ lũy kế được không?

Có. Nếu một số chỉ số khiến lỗ lũy kế giảm, việc hoàn nhập lỗ lũy kế được ghi nhận như sau:
Nợ: Tài sản / Có: Hoàn nhập lỗ lũy kế (lãi hoặc lỗ)
Ta nên nhớ điều chỉnh chi phí khấu hao cho kỳ tới. Và không bao giờ đảo ngược khoản lỗ lũy kế trên lợi thế thương mại.

Link gốc : https://sohuutritue.net.vn/lo-luy-ke-la-gi-d62343.html

Bạn đang đọc bài viết Lỗ lũy kế là gì? tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính - Ngân hàng