Hà Nội, Thứ Hai Ngày 04/03/2024

Tăng cường giám sát thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế

DTVN 08:00 01/10/2019

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT), tiến tới thực hiện BHYT toàn dân.

Trong đó, Chính phủ đề nghị tăng cường giám sát việc tuân thủ, thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh và BHYT, quan tâm đến địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong báo cáo của Chỉnh phủ thông tin, tính đến hết năm 2018, toàn quốc có trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 88,5% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 3,3%; vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 giao (đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia BHYT). Đáng chú ý, trong số đối tượng tham BHYT, người tham gia theo hộ gia đình là 15,7 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với năm 2017.

Dự kiến, năm 2019, toàn quốc có khoảng 85 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 1,7%; vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 giao. Ngoài ra, Chính phủ đặt mục tiêu năm 2020 có trên 90% dân số tham gia BHYT.

Để đạt mục tiêu đề ra, báo cáo của Chính phủ nêu rõ các nội dung cần triển khai, trong đó, yêu cầu tập trung phát triển BHYT, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, tăng cường ứng dụng CNTT, kết nối dữ liệu trong quản lý KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT; đổi mới cơ chế tài chính và phương thức thanh toán trong lĩnh vực BHYT.

Dự kiến, năm 2019, toàn quốc có khoảng 85 triệu người tham gia BHYT. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị, đối với Quốc hội, đưa nội dung ưu tiên đầu tư cho các trạm y tế xã vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn vào Nghị quyết về kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2020, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để các tỉnh ưu tiên ngân sách địa phương, các nguồn tăng thu đầu tư cho các trạm y tế xã.

Xem xét cân đối đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 cho Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB, cho Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở vay vốn WB để có thể thực hiện ngay trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, đề nghị Quốc hội chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đã được Thủ tướng giao; bảo đảm ngân sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng được nhà nước hỗ trợ 100%, ưu tiên bố trí ngân sách để hỗ trợ hộ gia đình cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình tham gia BHYT; thúc đẩy bao phủ BHYT với học sinh, sinh viên; bố trí nguồn ngân sách địa phương thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội, ưu tiên đầu tư cho các trạm y tế xã và tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực y tế.

Đối với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đề nghị tăng cường giám sát việc tuân thủ, thực hiện chính sách pháp luật về KCB và BHYT, quan tâm đến địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp. Với các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cần tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách nhằm mở rộng bao phủ BHYT, đầu tư của ngân sách nhà nước cho y tế; đề nghị các địa phương tăng cường đầu tư ngân sách cho việc thực hiện chính sách, pháp luật về KCB và BHYT, nhất là đầu tư cho trạm y tế xã ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thông tin chi tiết trên congthuong.vn

Bạn đang đọc bài viết Tăng cường giám sát thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế tại chuyên mục Bảo hiểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Bảo hiểm
Tham gia bảo hiểm nhân thọ là có sự an tâm vì khách hàng sẽ có được nguồn tài chính đảm bảo trong trường hợp rủi ro như tử vong hay bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, dẫn đến mất nguồn thu nhập.
Theo một số tài liệu, dựa vào 4 tiêu chí để chia ra các loại hình bảo hiểm, nhưng thực tế hiện nay các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện nay cũng rất đa dạng các sản phẩm bảo hiểm.