Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 13/07/2024
Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái có tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng đã hai lần chậm tiến độ trong vòng 19 năm qua. Do đó, TTCP kiến nghị kiểm tra, rà soát, xem xét quyết định chấm dứt hoạt động
1 2 3 4 5 ... 133