Hà Nội, Thứ Hai Ngày 20/05/2024
Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và tác động trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp.