Hà Nội, Thứ Hai Ngày 20/05/2024
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có khoảng 31,8 triệu người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và 70% người lao động bị giảm thu nhập. Nhiều khả năng, lương, thưởng Tết 2021 sẽ thấp hơn năm 2020
1 2 ... 3