Hà Nội, Chủ nhật Ngày 03/03/2024

Đầu tư Hải Phát chậm trả lãi cho 3 trái phiếu tổng mệnh giá 1.250 tỷ đồng

DTVN 12:34 02/11/2023

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) thông báo chậm trả lãi 3 trái phiếu, tổng mệnh giá 1.250 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023.

Công ty Đầu tư Hải Phát công bố Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2023). Trong đó, xuất hiện việc chậm thanh toán lãi cho trái chủ.

Đầu tiên, đối với mã trái phiếu HPXH2123011, mệnh giá 450 tỷ đồng, phát hành ngày 24/12/2021, đáo hạn ngày 24/12/2023. Trong đó, ngày 24/6/2023 phải thanh toán hơn 11,34 tỷ đồng tiền lãi nhưng Công ty chưa thanh toán.

Thứ hai, đối với trái phiếu mã HPX122018, mệnh giá 300 tỷ đồng, phát hành ngày 31/12/2018 và đáo hạn ngày 31/12/2024. Trong đó, ngày 30/6/2023 phải trả hơn 16,8 tỷ đồng tiền lãi nhưng Công ty chưa thanh toán lãi cho trái chủ như cam kết khi phát hành trái phiếu.

Và thứ ba, đối với trái phiếu mã HPXH2125007, mệnh giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 2/8/2021 và đáo hạn ngày 2/8/2021. Trong đó, ngày 24/5/2023 phải trả lãi 16,2 tỷ đồng cho trái chủ nhưng Công ty Đầu tư Hải Phát chưa thanh toán cho trái chủ.

Đầu tư Hải Phát chậm trả lãi 3 lô trái phiếu trong nửa đầu năm 2023 (Nguồn: HPX)
Đầu tư Hải Phát chậm trả lãi 3 lô trái phiếu trong nửa đầu năm 2023 (Nguồn: HPX)

Như vậy, trong nửa đầu năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đã chậm trả lãi 3 trái phiếu với tổng lãi chậm trả là 44,34 tỷ đồng. Trong đó, tổng mệnh giá 3 trái phiếu lên tới 1.250 tỷ đồng.

Lý do cho việc không trả lãi đúng hạn cho trái chủ được Công ty Đầu tư Hải Phát đưa ra do thị trường bất động sản gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho bất động sản bị siết chặt và thanh khoản giảm làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu từ các dự án của Công ty. Công ty đã đàm phán được với các trái chủ về thời hạn thanh toán lãi, cam kết sẽ thanh toán đầy đủ tiền lãi trong hạn và tiền lãi quá hạn cho tất cả các trái chủ.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, trước đó, ngày 9/10, Công ty Đầu tư Hải Phát thông qua kéo dài thời gian đáo hạn trái phiếu mã HPXH2123008 thêm 1 năm, tương ứng ngày đáo hạn được thay đổi từ 28/10/2023, sang ngày 28/10/2024. Trong đó, lãi suất được thanh toán 6 tháng một lần với lãi suất 12%/năm.

Điểm đáng lưu ý, Công ty Đầu tư Hải Phát thực hiện gia hạn thời gian trả lãi kỳ 8 với lãi suất chậm trả là 11%. Trong đó, thời gian trả lãi đợt 8 được chia làm hai đợt, đợt 1 thanh toán 50% chậm nhất ngày 28/11/2023 và đợt 2 thanh toán 50% còn lại chậm nhất 28/12/2023.

Tuy nhiên, Công ty không thông báo tổng giá trị lãi phải thanh toán cho trái phiếu kỳ 8 và thời gian chính thức phải trả lãi kỳ 8 là ngày nào để nhà đầu tư được biết.

Được biết, trái phiếu HPXH2123008 được phát hành ngày 28/10/2021, mệnh giá 250 tỷ đồng, lưu ký tại CTCP Chứng khoán Dầu khí và lãi suất 11%/năm, tài sản đảm bảo là cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của bên thứ ba. Trong đó, mục đích phát hành để cơ cấu lại nợ và bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Lợi nhuận Đầu tư Hải Phát giảm 95,3% trong quý III/2023, về 4,33 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 301,14 tỷ đồng, giảm 58,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 4,33 tỷ đồng, giảm 95,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 34%, về còn 21,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 74% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 182,61 tỷ đồng, về 64,04 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 59,6%, tương ứng giảm 58,82 tỷ đồng, về 39,93 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 26,7%, tương ứng giảm 5,58 tỷ đồng, về 15,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh tới 95,3%, nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh.

Lý giải lợi nhuận giảm trong kỳ, Công ty cho biết do một số dự án chưa đủ điều kiện bàn giao nhà cho khách hàng để hạch toán doanh thu nên doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận giảm. Ngoài ra, giá bán sản phẩm năm 2023 giảm nhiều so với năm 2022.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 1.196,99 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 61,5 tỷ đồng, giảm 50,1% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu tối thiểu 2.500 tỷ đồng (cùng kỳ doanh thu 1.210,37 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tối thiểu 120 tỷ đồng (năm 2022 ghi nhận lỗ 58,36 tỷ đồng) và không trả cổ tức cho cổ đông.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận đạt 61,5 tỷ đồng, Công ty Đầu tư Hải Phát mới hoàn thành 51,3% so với kế hoạch năm.

Đầu tư Hải Phát chỉ còn 65,36 tỷ đồng tiền mặt trong khi nợ vay lên tới 2.669,3 tỷ đồng

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản Công ty Đầu tư Hải Phát giảm 9,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 896 tỷ đồng, về 8.571 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.320,3 tỷ đồng, chiếm 38,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.847,4 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 954,9 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tại thời điểm cuối quý III, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm tới 60,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 101,28 tỷ đồng, về 65,36 tỷ đồng và chiếm 0,8% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 19,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 648,6 tỷ đồng, về 2.669,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.132,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.536,7 tỷ đồng.

Link gốc : https://baodautu.vn/dau-tu-hai-phat-cham-tra-lai-cho-3-trai-phieu-tong-menh-gia-1250-ty-dong-d202187.html

Bạn đang đọc bài viết Đầu tư Hải Phát chậm trả lãi cho 3 trái phiếu tổng mệnh giá 1.250 tỷ đồng tại chuyên mục Tập đoàn, cổ phần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tập đoàn, cổ phần