Hà Nội, Thứ Tư Ngày 29/09/2021
Gia đình tôi có dự định thành lập hợp tác xã. Vậy, tôi muốn hỏi những điều kiện pháp lý và thủ tục cần thiết để thành lập hợp tác xã là gì? Cần có bao nhiêu người thì mới có thể thành lập được hợp tác
1 2 3 4 5 ... 14