Hà Nội, Thứ Ba Ngày 27/02/2024

Bảo đảm đo lường cho các doanh nghiệp sản xuất hàng đóng gói

VIETQ 18:41 08/09/2022

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý đo lường cho các doanh nghiệp sản xuất đóng gói.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Bình cho biết, các doanh nghiệp sản xuất đóng gói đã được các chuyên gia của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) phổ biến những kiến thức cơ bản về phân loại hàng đóng gói sẵn, yêu cầu về lượng và kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; những yêu cầu đối với cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu hàng đóng gói, công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được hướng dẫn, trao đổi, giải đáp về thực hiện đổi mới hoạt động đo lường bao gồm đo, thử nghiệm, kiểm tra trong sản xuất hàng đóng gói sẵn từ giai đoạn chuẩn bị sản xuất đến nghiệm thu và phân phối sản phẩm; nắm được thực trạng đo lường tại doanh nghiệp hiện nay, những vấn đề cần giải quyết và một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về đo lường.

Thái Bình tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý đo lường cho các doanh nghiệp sản xuất đóng gói. Ảnh: Báo Thái Bình

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Bình nhận định, đây là những kiến thức quan trọng giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đặc biệt, việc thực hiện tốt hoạt động đo lường còn giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt môi trường, bảo đảm an toàn sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả, bền vững.

Được biết, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 996). Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996.

Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp (điểm b Khoản 1 Mục I Điều 1 Đề án 996). Mục tiêu cụ thể của các giai đoạn triển khai Đề án đều đề cập đến việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2025 và cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2030 (điểm a, b Khoản 2 Mục I Điều 1 Đề án 996). Hơn nữa, một trong 6 nhóm giải pháp triển khai thực hiện Đề án là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường (Khoản 4 Mục II Đề án 996).

Vì vậy, Chương trình đảm bảo đo lường là mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi của Đề án. Với sự cần thiết và tầm quan trọng như vậy, ngày 17/3/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BKHCN “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.

Theo Thông tư 21/2014/TT/BKHCN hướng dẫn về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn bao gồm: yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2; dấu định lượng; công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 1; chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

Thông tư này không áp dụng đối với hàng đóng gói sẵn là: Thuốc chữa bệnh; hàng hóa được ưu đãi, miễn trừ thủ tục hải quan; hàng tạm nhập tái xuất; hàng quá cảnh, chuyển khẩu; hàng gửi kho ngoại quan; hàng doanh nghiệp Việt Nam gia công cho thương nhân nước ngoài; vật tư thiết bị máy móc nhập khẩu phục vụ các dự án đầu tư; hàng hóa thuộc lĩnh vực bí mật quốc gia; hàng hóa phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hóa phục vụ trực tiếp cho hoạt động đo lường đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Bạn đang đọc bài viết Bảo đảm đo lường cho các doanh nghiệp sản xuất hàng đóng gói tại chuyên mục Kinh tế địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Kinh tế địa phương