Hà Nội, Thứ Tư Ngày 24/04/2024

Ngân hàng Nam Á giảm trích lập dự phòng dù nợ xấu tăng cao

DTVN 16:54 26/02/2024

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho vay thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc 16 triệu đồng.

namabank-VNF
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)

Nợ xấu tăng gấp rưỡi, trích lập dự phòng giảm

Trong năm 2023, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận cải thiện mạnh trong bối cảnh cắt giảm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng dù nợ xấu tăng gấp rưỡi.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Nam A Bank đạt 2.622 tỷ đồng, tăng 814 tỷ đồng, tương đương 45% so với năm 2022.

Đóng góp nhiều nhất vào đà bứt phá của lợi nhuận là thu nhập lãi thuần (tăng từ 5.119 tỷ đồng lên 6.647 tỷ đồng), lãi thuần từ hoạt động dịch vụ (tăng từ 275 tỷ đồng lên 590 tỷ đồng) và lãi thuần từ hoạt động khác (tăng từ 303 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng).

Tuy nhiên, một số hoạt động lại đi lùi như lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (giảm từ 57 tỷ đồng xuống 15 tỷ đồng), lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư (giảm từ 119 tỷ đồng xuống 59 tỷ đồng).

Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 4.152 tỷ đồng, tăng 1.021 tỷ đồng, tương đương 32,6% so với năm 2022; chậm hơn tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế (45%). Nguyên nhân là do Nam A Bank giảm trích lập dự phòng dù nợ xấu tăng cao.

Trong năm 2023, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại Nam A Bank là 848 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 863 tỷ đồng của năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, nợ xấu của NamA Bank đạt tới 2.989 tỷ đồng, chiếm 2,11% tổng dư nợ tín dụng; tăng 1.044 tỷ đồng, tương đương 53,7% so với năm 2022.

Nam A Bank cho vay thành viên ban lãnh đạo

Trong năm 2023, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) có phát sinh giao dịch với ban lãnh đạo và các bên liên quan.

Cụ thể, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc ghi nhận khoản tiền vay trị giá 16 triệu đồng với Nam A Bank. Lãi dự thu từ cho vay được Nam A Bank xác định là 0 đồng. Tuy nhiên, Nam A Bank không thuyết minh lãnh đạo nào có quan hệ tín dụng với ngân hàng.

Ngoài ra, cũng trong năm 2023, các công ty và cá nhân liên quan phát sinh gần 50 tỷ đồng tiền vay. Lãi dự thu từ cho vay là 276 triệu đồng.

Đồng thời, công ty phát sinh chi phí 50,1 tỷ đồng đối với Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc. Như vậy, bình quân, mỗi lãnh đạo Nam A Bank được trả 2,8 tỷ đồng/người/năm, tương đương 231 triệu đồng/người/tháng. Đứng ở vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám, ông Trần Ngô Phúc Vũ và ông Trần Ngọc Tâm có thể nhận được mức cao hơn con số trung bình này.

Tăng tuyển dụng, tăng lương

Trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ liên tục yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường.

Thực tế cho thấy vẫn nhiều ngân hàng mở rộng quy mô, tăng lương thưởng cho người lao động. Nam A Bank là một trong số đó.

Tại ngày 31/12/2023, tổng quy mô nhân sự của Nam A Bank là 5.357 người, tăng 718 người, tương đương 15,5% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, chỉ tiêu chi lương và phụ cấp tăng 321 tỷ đồng, tương đương 23,2% lên 1.707 tỷ đồng

Link gốc : https://www.vnmedia.vn/kinh-te/202402/ngan-hang-nam-a-giam-trich-lap-du-phong-du-no-xau-tang-cao-f121a07/

Bạn đang đọc bài viết Ngân hàng Nam Á giảm trích lập dự phòng dù nợ xấu tăng cao tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính - Ngân hàng