Hà Nội, Thứ Năm Ngày 30/05/2024

HOSE lưu ý khả năng huỷ niêm yết cổ phiếu HU3

DTVN 19:27 19/08/2022

Ngày 18/8, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, mã chứng khoán HU3, lưu ý về khả năng huỷ niêm yết.

mục tiêu phát triển bền vữ

Ngày 18/8, theo Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE), bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, mã chứng khoán HU3, về khả năng huỷ niêm yết.

Theo đó, ngày 13/4, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 218/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty này vào diện kiểm soát kể từ 20/4.

Lý do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp là 2020 và 2021, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Ngày 12/8, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đã nhận được và công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3. Theo đó, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 của Công ty vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “Cổ phiếu của công ty đại chúng bị huỷ bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp… tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp”, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh lưu ý Công ty về việc khả năng cổ phiếu bị huỷ bỏ niêm yết nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Trước đó, ngày 14/8, ông Đinh Hoàng Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 có giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 so với 6 tháng năm 2021 đã được kiểm toán đến Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 0,268 tỷ đồng, chênh lệch giảm 0,067 tỷ đồng, tương đương 20,1% so với cùng kỳ 2021. Nguyên nhân do doanh thu 6 tháng năm 2022 của Công ty chủ yếu là của các công trình thi công xây lắp, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn với doanh thu đầu tư dự án bất động sản.

ng của doanh nghiệp

Link gốc : https://www.nguoiduatin.vn/hose-luu-y-kha-nang-huy-niem-yet-co-phieu-hu3-a565334.html

Bạn đang đọc bài viết HOSE lưu ý khả năng huỷ niêm yết cổ phiếu HU3 tại chuyên mục Chứng khoán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Chứng khoán