Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 19/04/2024
Theo phê duyệt, khu đô thị tại huyện Quế Võ (Bắc Ninh) có diện tích khoảng 300ha, thuộc các xã Phương Liễu, Nhân Hòa và Đại Xuân. Dự kiến, dân số của khu đô thị vào khoảng 25.000 - 45.000 người.