Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 25/09/2020
Vingroup là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc tài trợ, ủng hộ việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm chung tay cùng Chính phủ, cộng đồng sớm đẩy lùi đại dịch trong thời gian qua.
1 2 3 4 5 ... 7