Hà Nội, Thứ Hai Ngày 16/12/2019
Thông qua quỹ từ thiện mình sáng lập mang tên The Atlantic Philanthropies, Chuck Feeney đã cho đi hơn 8 tỷ USD làm từ thiện và giờ đây, ở tuổi hơn 86, nhiều người gọi ông là tỷ phú không nhà, không xe
1 2 3 4 5 ... 7