Hà Nội, Chủ nhật Ngày 14/04/2024

Ngân hàng Chính sách xã hội Tp.Hà Nội cho vay vốn hơn 79.000 lượt

NGƯỜI ĐƯA TIN 08:42 11/07/2022

6 tháng đầu năm 2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Nội đạt 12.806 tỷ đồng, tăng 982 tỷ đồng so với năm 2021.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Nội đã có báo cáo sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, đồng thời đưa ra các giải pháp để tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm trên địa bàn Tp.HN.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, chi nhánh đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch vừa đảm bảo duy trì thống suốt các mặt hoạt động để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn. Đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn hoạt động của chi nhánh đạt 12.806 tỷ đồng, tăng 982 tỷ đồng so với năm 2021.

Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách thành phố đạt 5.634 tỷ đồng, tăng 926 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 717 tỷ đồng tăng 77 tỷ đồng so với đầu năm với 26/30 đơn vị cấp huyện đã chuyển vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, chi nhánh đã giải ngân cho hơn 79.000 lượt khách hàng vay vốn, trong đó tập trung chủ yếu ở một số chương trình tín dụng như cho vay giải quyết việc làm gần 57.200 lượt khách hàng, góp phần thu hút trên 62.900 lao động; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 21.000 lượt hộ, hỗ trợ cải tạo và xây mới trên 42.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; cho vay 105 lượt người sử dụng lao động để trả lương phục hồi sản xuất cho 38.905 lượt lao động.

Doanh số thu nợ đạt 2.696 tỷ đồng, bằng 73% doanh số cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2022 đạt 12.773 tỷ đồng với gần 255 ngàn khách hàng đang vay vốn, tăng 986 tỷ đồng so với đầu năm, tỉ lệ tăng trưởng đạt 8,4%.

Tài chính - Ngân hàng - Ngân hàng Chính sách xã hội Tp.Hà Nội cho vay vốn hơn 79.000 lượt

6 tháng đầu năm 2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Nội đạt 12.806 tỷ đồng.

Theo Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Thị Đức Hạnh, các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn Tp.Hà Nội.

Riêng trong tháng 6/2022, có 22/30 đơn vị đã tham mưu UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 78/2002/NĐ-CP về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Thị Đức Hạnh đề nghị những tháng cuối năm 2022, chi nhánh tiếp tục phối hợp các Sở, ban, ngành cơ quan liên quan tham mưu Thành ủy, UBND Tp.Hà Nội tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, tích cực chủ động tham mưu UBND chuyển bổ sung vốn ủy thác để cho vay trên địa bàn năm 2022 và giai đoạn tiếp theo; đôn đốc các đơn vị tập trung giải ngân nguồn vốn tăng trưởng và vốn thu hồi, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2022, đặc biệt là chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; chuẩn bị nội dung, tham mưu UBND Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tại cấp Thành phố, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15/9/2022.

Bạn đang đọc bài viết Ngân hàng Chính sách xã hội Tp.Hà Nội cho vay vốn hơn 79.000 lượt tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính - Ngân hàng