Hà Nội, Thứ Hai Ngày 27/05/2024

Thaiholdings bị phạt 260 triệu đồng do không công bố thông tin

NGƯỜI ĐƯA TIN PHÁP LUẬT 08:27 28/10/2021

Thaiholdings, Dược Danapha và loạt cá nhân bị UBCKNN xử phạt tổng gần 600 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Mới đây, cơ quan thanh tra giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố một loạt quyết định xử phạt nhiều doanh nghiệp, cá nhân với số tiền gần 600 triệu đồng do những vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Công ty Cổ phần Thaiholdings (HOSE: THD) bị phạt tiền 260 triệu đồng do không công bố thông tin về dự kiến giao dịch. CTCP ThaiHoldings là tổ chức liên quan của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (HOSE: LPB), đã mua 145.600 cổ phiếu LPB, tương ứng 1,456 tỷ đồng vào ngày 6/5/2021 và đã bán 719.400 cổ phiếu LPB, tương ứng 7,194 tỷ đồng đồng vào ngày 16/6/2021. Tuy nhiên, công ty không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Công ty Cổ phần Dược Danapha (HOSE: DANAPHA) bị phạt tiền 145 triệu đồng. Trong đó, mức phạt 85 triệu đồng do công ty vi phạm quy định về thực hiện quyền, đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, CTCP Dược Danapha không thực hiện chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 30/1/2021 và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 18/4/2021.

Mức phạt 60 triệu đồng do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2019, quý III/2020, BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2019, Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 bổ sung (Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2020), Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngoài ra, một loạt cá nhân cũng sai phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán bị UBCKNN yêu cầu nộp phạt.

Ông Vũ Tiến Dương bị phạt tiền 50 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin. Ông Vũ Tiến Dương là Tổng Giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (HOSE: PET). Ông được thực hiện giao dịch mua 200.000 cổ phiếu PET, tương ứng 2 tỷ đồng từ ngày 22/1/2021 đến ngày 16/2/2021. Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Dương đã mua 90.000 cổ phiếu PET, tương ứng 900 triệu đồng vào ngày 20/1/2021.

Ông Trần Ngọc Vân bị phạt tiền 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch, Ông Trần Ngọc Vân là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP). Ông đã đăng ký bán 35.000 cổ phiếu SIP từ ngày 24/12/2020 đến ngày 18/1/2021 và đã thực hiện giao dịch bán 35.000 cổ phiếu SIP vào ngày 24/12/2020. Tuy nhiên, đến ngày 21/1/2021, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Vân.

Bà Nguyễn Thị Vy bị phạt tiền 60 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Bà Nguyễn Thị Vy là người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC). Bà mua 50.000 cổ phiếu JVC, tương ứng 500 triệu đồng và bán 50.000 cổ phiếu JVC, tương ứng 500 triệu đồng từ ngày 13/1/2021 đến ngày 28/1/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Nguyễn Hải - cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HOSE: VIG) bị phạt tiền 52,5 triệu đồng. Trong đó, mức phạt 35 triệu đồng do ông Hải công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn. Ông Nguyễn Hải đã công bố thông tin không đúng thời hạn nhiều giao dịch, gồm: ngày 6/4/2021 khi ông mua 350.000 cổ phiếu VIG làm tỉ lệ sở hữu tăng từ 4,92% lên 5,94%; ngày 5/4/2021, ông bán 340.500 cổ phiếu VIG làm tỉ lệ sở hữu giảm từ 5,91% xuống 4,92% và ngày 22/4/2021, ông bán 1.150.000 cổ phiếu VIG làm tỉ lệ sở hữu giảm từ 7,19% xuống 3,82%.

Mức phạt 17,5 triệu đồng do ông Hải công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, ngày 7/4/2021, ông Nguyễn Hải mua 65.700 cổ phiếu VIG, thay đổi tỉ lệ sở hữu từ 5,94% lên 6,13%; ngày 16/4/2021, ông mua 369.400 cổ phiếu VIG, thay đổi tỉ lệ sở hữu từ 6,63% lên 7,71%; ngày 19/4/2021, ông mua 352.100 cổ phiếu VIG, thay đổi tỉ lệ sở hữu từ 7,71% lên 8,74% và ngày 20/4/2021, ông mua 50.000 cổ phiếu VIG, bán 579.500 cổ phiếu VIG, thay đổi tỉ lệ sở hữu từ 8,74% xuống 7,19% nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu.

Link gốc : https://www.nguoiduatin.vn/thaiholdings-bi-phat-260-trieu-dong-do-khong-cong-bo-thong-tin-a531897.html

Bạn đang đọc bài viết Thaiholdings bị phạt 260 triệu đồng do không công bố thông tin tại chuyên mục Đầu tư và Kinh doanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0915 15 67 76 - 0904 065 256 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Đầu tư và Kinh doanh